UPOSLENICI

Ime i prezime: Elvir Ibeljić
Radno mjesto: Direktor škole
Email: elvir@elektroskola.ba

Ime i prezime: Irma Kovačević
Radno mjesto: Pedagog
Email: irma@gmail.com

Ime i prezime: Adna Ćosić-Halilović
Radno mjesto: Sekretar
Email: adna@elektroskola.ba


Ime i prezime: Alma Muharemović-Malohodžić
Radno mjesto:  profesor bosanskog jezika i književnosti
Email: marizela.h@gmail.com


Ime i prezime: Amira Aljukić
Radno mjesto:  profesor bosanskog jezika i književnosti
Email: marizela.h@gmail.com


Ime i prezime: Lejla Kurtović
Radno mjesto:  profesor bosanskog jezika i književnosti
Email: marizela.h@gmail.com


Ime i prezime: Alma Velagić
Radno mjesto: profesor engleskog jezika i književnosti
Email: almavelagic@elektroskola.ba


Ime i prezime: Dean Ibrahimagić
Radno mjesto: profesor engleskog jezika i književnosti
Email: dean@elektroskola.ba


Ime i prezime: Jasminka Puškar
Radno mjesto: profesor engleskog jezika i književnosti
Email: jasminkapuskar@elektroskola.ba


Ime i prezime: Admir Karahodžić
Radno mjesto: profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Email: admirkarahodzic@elektroskola.ba


Ime i prezime: Edita Gradaščević
Radno mjesto: profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Email: editagradascevic@elektroskola.ba


Ime i prezime: Adel Lješnica
Radno mjesto: profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Email: adelLjesnica@elektroskola.ba


Ime i prezime: Marina Brkić
Radno mjesto: profesor fizike
Email: marinabrkic@elektroskola.ba


Ime i prezime: Refik Umihanić
Radno mjesto: profesor fizike
Email: refikumihanic@elektroskola.ba


Ime i prezime: Haša Omerbegović
Radno mjesto: profesor historije
Email: hasa@elektroskola.ba


Ime i prezime: Edin Smailović
Radno mjesto:  profesor matematike
Email: marizela.h@gmail.com


Ime i prezime: Edita Smajlović
Radno mjesto:  profesor matematike
Email: marizela.h@gmail.com


Ime i prezime: Alma Rikert
Radno mjesto:  profesor matematike
Email: marizela.h@gmail.com


Ime i prezime: Nihad Salihović
Radno mjesto: profesor islamske vjeronauke
Email: nihadsalihovic@elektroskola.ba


Ime i prezime: Samira Salkić
Radno mjesto: profesor islamske vjeronauke
Email: samirasalkic@elektroskola.ba


Ime i prezime: Sanela Mujkanovic
Radno mjesto: profesor sociologije
Email: sanelamujkanovic@elektroskola.ba


Ime i prezime: Marizela Dželilović
Radno mjesto:  nastavnik elektro stručno-teorijske nastave
Email: marizela.h@gmail.com


Ime i prezime: Said Sakić
Radno mjesto:  nastavnik elektro stručno-teorijske nastave
Email: said@elektroskola.ba


Ime i prezime: Admir Hrnjičić
Radno mjesto: nastavnik elektro stručno-teorijske nastave
Email: admir@elektroskola.ba


Ime i prezime: Zijad Salihović
Radno mjesto: nastavnik elektro stručno-teorijske nastave
Email: zijad@elektroskola.ba

Ime i prezime: Sandra Jeleč-Blagojević
Radno mjesto: nastavnik elektro stručno-teorijske nastave
Email: sandra@elektroskola.ba


Ime i prezime: Amra Ibrčič
Radno mjesto: nastavnik elektro stručno-teorijske nastave
Email: amra@elektroskola.ba


Ime i prezime: Arnela Turkić
Radno mjesto: nastavnik elektro stručno-teorijske nastave
Email: arnela@elektroskola.ba

Ime i prezime: Nadina Muharemović
Radno mjesto: nastavnik elektro stručno-teorijske nastave
Email: nadina@elektroskola.ba
 

Ime i prezime: Amir Jusufović
Radno mjesto: nastavnik saobraćajne stručno-teorijske nastave
Email: zamirjusufovic@elektroskola.ba

Ime i prezime: Emir Softić
Radno mjesto: nastavnik saobraćajne stručno-teorijske nastave
Email: emirsoftic@elektroskola.ba


Ime i prezime: Nedžad Jukan
Radno mjesto: nastavnik saobraćajne stručno-teorijske nastave
Email: nedzadjukan@elektroskola.ba


Ime i prezime: Alen Begić
Radno mjesto: nastavnik saobraćajne stručno-teorijske nastave
Email: alenbegic@elektroskola.ba

 

Ime i prezime: Kenan Brigić
Radno mjesto: nastavnik mašinske stručno-teorijske nastave
Email: kenanbrigic@elektroskola.ba

Ime i prezime: Benjamin Burek
Radno mjesto: nastavnik mašinske stručno-teorijske nastave
Email: benjaminburek@elektroskola.ba


Ime i prezime: Muamera Hasančević
Radno mjesto: nastavnik mašinske stručno-teorijske nastave
Email: muamera@elektroskola.ba

 

Ime i prezime: Mirela Ikinić
Radno mjesto: nastavnik mašinske stručno-teorijske nastave
Email: mirelaikinic@elektroskola.ba

Ime i prezime: Mejrem Berbić
Radno mjesto: nastavnik mašinske stručno-teorijske nastave
Email: mejremberbic@elektroskola.ba

Ime i prezime: Midhat Alić
Radno mjesto: nastavnik praktične nastave
Email: midhat@elektroskola.ba

 

Ime i prezime: Nermina Dervišević
Radno mjesto: nastavnik praktične nastave
Email: nermina@elektroskola.baIme i prezime: Enver Lokmić
Radno mjesto: nastavnik praktične nastave
Email: enver@elektroskola.ba0 0
© 2024 msemsl.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR