NASTAVNIČKO VIJEĆE

Slika

Nastavničko vijeće je tijelo sastavljeno od nastavnika i profesora škole koje ima ključnu ulogu u donošenju odluka vezanih za nastavni proces, organizaciju rada i usklađivanje nastavnih programa s ciljevima obrazovanja.

Glavna svrha nastavničkog vijeća je promicanje kvalitete nastave, usklađivanje nastavnih planova i programa s ciljevima obrazovanja te provođenje stručnih aktivnosti koje doprinose unaprjeđenju nastave i obrazovnog procesa u cjelini.

Nastavničko vijeće redovito održava sastanke na kojima se raspravljaju i donose odluke o važnim pitanjima kao što su evaluacija nastavnog rada, usvajanje novih nastavnih materijala, planiranje izvanškolskih aktivnosti, rješavanje problema učenika i drugi relevantni aspekti nastavnog procesa. Članovi nastavničkog vijeća aktivno sudjeluju u donošenju odluka i dijele svoje stručno mišljenje kako bi osigurali najbolje obrazovno iskustvo za učenike.

Nastavničko vijeće također služi kao forum za razmjenu ideja, iskustava i najboljih praksi među nastavnicima. Ovdje se mogu razvijati inovativne pedagoške metode, raspravljati o izazovima u nastavi i pronalaziti rješenja koja će poboljšati kvalitetu obrazovanja. Nastavničko vijeće ima važnu ulogu u stvaranju podržavajućeg i suradničkog okruženja za nastavnike te promicanju kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Odluke nastavničkog vijeća donose se na temelju demokratskih principa, uz uzimanje u obzir stručnih mišljenja i interesa učenika, te se provode u suradnji s ravnateljem škole i ostalim relevantnim dionicima obrazovnog procesa.

 

Odluka i obavještenja

Slika

Nastavničko vijeće donijelo nove smjernice za evaluaciju nastavnog rada

Nastavničko vijeće našeg školskog centra nedavno je donijelo nove smjernice za evaluaciju nastavnog rada s ciljem unaprjeđenja kvalitete obrazovanja. Ove smjernice obuhvaćaju jasne kriterije i postupke za procjenu nastavnog rada, s naglaskom na individualne i timsku refleksiju, podršku nastavnicima u prof...
Slika

Nastavničko vijeće donijelo odluku o organizaciji dodatnih izvanškolskih aktivnosti

Nastavničko vijeće naše škole nedavno je donijelo važnu odluku o organizaciji dodatnih izvanškolskih aktivnosti. Novi program obuhvaća širok spektar aktivnosti, uključujući radionice, izlete, kulturne događaje i sportske turnire. Cilj je pružiti učenicima mogućnost aktivnog sudjelovanja izvan redovne nasta...
Slika

Obavještenje nastavničkog vijeća: Stručno usavršavanje nastavnika u digitalnom obrazovanju

Nastavničko vijeće obavještava sve nastavnike o mogućnosti stručnog usavršavanja u području digitalnog obrazovanja. Kako se suvremeni obrazovni trendovi sve više usmjeravaju prema integraciji tehnologije u nastavu, ova inicijativa ima za cilj osnažiti nastavnike u korištenju digitalnih alata i platfor...
0 0
© 2024 msemsl.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR